Home page

Kavrama: Sektörde lider akademisyenler, analiz uzmanları ve tedarikçiler ile bir araya gelerek operasyonlarınızda verimliliğinizi en uygun düzeye getirecek, hizmet ağınızı geliştirecek ve karlılığınızı arttıracak en yeni tedarik zinciri süreç uygulamaları ve teknolojiler ile ilgili bilgi edinin.
KAVRAMA
Paylaşma: Türkiye’de tedarik zinciri sektöründe fikir ve deneyimlerinizi paylaşacağınız size eşdüzey kişilerle bağlantı ve işbirliği kurma imkanı elde edin.
PAYLAŞMA
Kıyaslama: Sektör liderleri arasında kullanılan en iyi uygulamalar ve ölçümler hakkında bilgiler edinerek şirket performansınızı sektörünüzdeki diğer firmalarla kıyaslayın ve faaliyetlerinizde verimlilik kıstaslarınızı belirleyin.
KIYASLAMA

Müşteri Odaklı Tedarik Zinciri: Sürekli Değer Zinciri Mükemmeliyeti sağlamak üzere Tedarikçileri, Ağları ve Operasyonları Hizalayacak bir Strateji Geliştirmek ve Hayata Geçirmek

Tüketici ve müşteri taleplerinin doğasındaki değişkenlik ve bu taleplerin karşılanma yollarının hiç durmadan çeşitlenmesi, pazardaki konumlarını korumak ve müşteri sadakatini sürdürebilmek isteyen şirketleri, ürünlerinin ve hizmetlerinin dağıtım yöntemleri üzerinde sürekli olarak yeniden düşünmeye itmektedir.

Paradigmadaki bu değişim, tedarik zincirindeki artı değerin üretim süreçlerinin yanında tüketiciye dokunan süreçleri de kapsayacak şekilde genişlemesi sonucunu getirmiş, bu da şirketlerin geleneksel ‘itme/push’ modelinden, talep bazlı ‘hisset ve yanıtla’ pull/çekme modeline yönelmesini zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeler, iş stratejilerini ve yönetim süreçlerini bu fırsata uygun bir hale getirmeyi başaramayan organizasyonlar için çok zorlu bir durum yaratmış ve şirketin kendi kendine yarattığı, karını ve müşteri güvenini yiyip bitiren yetersizliklerle sonuçlanmıştır. 

Şirketlerin, yetersizliklerini saptama ve giderme yoluyla yeni bir iş modeli yaratabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel koşul, iç ve dış paydaşları arasında işbirliğini sağlayarak ortak hedefler geliştirmeleridir.  Bu modeli sürekli olarak geliştirmek ve kontrol edebilmek ve rakiplerinin önüne geçebilmek, yetenek havuzlarının bağlılığına ve eğitimine bağlıdır. Bunu başaranlar, rakiplerinin rekabet etmekte zorlanacağı avantajlar sağlar, hem karlarını hem de pazar paylarını artırırlar.

ISC Türkiye 2014’ün başarılı lansmanının ardından ‘ISC’ Türkiye 2015’, paydaşların ve süreçlerin hizalanması aşamalarında karşılaşılacak zorluklar üzerinde odaklanacak ve aşağıdaki başlıkları tartışacaktır.
 

  • Tedarikçi İlişkileri Yönetiminin geliştirilmesi müşteri sadakatini nasıl arttırabilir?
  • Tedarik Zinciri Ağının arkasındaki kuralları ve mantığı yeniden şekillendirmek, bir yandan hizmetleri geliştirirken diğer yandan tedarik zinciri operasyonel harcamalarında önemli bir düşüşü nasıl sağlar?
  • Tedarik Zinciri Optimizasyonu, Servis Düzeyi anlaşmalarında ve Envanter azaltmada dikkate değer gelişmeleri nasıl sağlar?
  • Tedarik Zinciri Stratejisini İş Stratejisi ile hizalamak pazar payını ciddi oranda nasıl artırır ve iş hedeflerinin gerçekleşmesini nasıl sağlar?
  • Dış ortakların yanında CEO ve Yönetim Kurulu üyelerini de konuya tamamiyle dahil edecek yeni bir Tedarik Zinciri Lideri nesli geliştirmek , baştan uca değer zincirinin maliyet ve hizmet performansını önemli oranda iyileştirmek için Tedarik Zinciri yeteneklerini nasıl artırır?

 

 

Bilgi alın:

Partner Kuruluş

 

Araştırma Ortağı

 

İşletme Simulasyonu Ortağı

 

Medya Ortakları